پسی

برای این تعبیر، 1 کاربرد ثبت شده. در ادامه می‌توانید جزئیات این کاربرد را ببینید.

کاربرد 1

 • معنا:

  پسر


 • موضوع:

 • مترادف:

 • توضیح:

  مخفف واژۀ پسر

 • مثال:

  امروز چقدر پسی ریخته تو خیابون

موضوع‌ها

مشارکت‌کنندگان

تعبیرهای مرتبط

جدیدترین تعبیرها